Щодо участі правоохоронної системи в реалізації Стратегії національної безпеки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 4. – С. 389–394

Анотація

Розглянуті ключові елементи трансформації участі правоохоронної системи в реалізації нової редакції Стратегії національної безпеки України 2012 року.
Address key elements of the transformation of law enforcement participation in the implementation of a new version of the National Security Strategy of Ukraine 2012.
Рассмотрены ключевые элементы трансформации участия правоохранительной системы в реализации новой редакции Стратегии национальной безопасности Украины 2012 года.

Опис

Зозуля, І. В. Щодо участі правоохоронної системи в реалізації Стратегії національної безпеки України [Електронний ресурс] / І. В. Зозуля // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 389–394. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12zivcbu.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies, національна безпека, национальная безопасность, national security, Стратегія національної безпеки України, Стратегия национальной безопасности Украины, National Security Strategy of Ukraine

Бібліографічний опис