Адміністративно-правові засади діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей : дисертація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання – характеристика сутності, змісту і особливостей адміністративно-правових засад діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей і шляхів їх удосконалення.
The dissertation presents a theoretical generalization and a new solution to the scientific task of characterization of the essence, content and features of the administrative and legal bases of the activity of the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries and the ways of its improvement.
В диссертации приведены теоретическое обобщение и решение научной задачи – характеристика сущности, содержания и особенностей административно-правовых основ деятельности Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и путей их усовершенствования.

Опис

Ключові слова

Дисертації. Theses. Диссертации, 081 Право, Україна, азартні ігри, лотереї, адміністративно-правовий статус, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, gambling, Commission for Regulation of Gambling and Lotteries, lotteries, азартные игры, лотереи, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей

Бібліографічний опис

Профатіло, К. В. Адміністративно-правові засади діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. : дис. ...д-ра філософії: 081 Право / К. В. Профатіло, МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2023. – 237 с.