Проблемні питання судово-медичного освідування у кримінальному процесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 169-172

Анотація

Визначено сутність судово-медичного освідування. Запропоновано процесуальний порядок призначення освідування та визначено статус осіб, які його проводять. The essence of forensic and medical examination is determined. Procedural order of appointment of examination is offered and status of people who conduct it is determined. Определена сущность судебно-медицинского освидетельствования. Предложен процессуальный порядок назначения освидетельствования и определен статус лиц, которые его проводят.

Опис

Бондаренко, О. О. Проблемні питання судово-медичного освідування у кримінальному процесі / О. О. Бондаренко // Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 169-172.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, судово-медичне освідування, судебно-медицинское освидетельствование, forensic and medical examination, порядок призначення освідування, порядок назначения освидетельствования, order of appointment of examination, кримінальне судочинство, уголовное судопроизводство, criminal proceedings

Бібліографічний опис