Адміністративна процедура контролю (нагляду)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2021. – Вип. 49. – С. 64-68
Abstract
Розглянуто сутність адміністративної процедури контролю (нагляду). Запропоновано в нормативній конструкції законопроекту «Про адміністративну процедуру» сформулювати та закріпити на рівні окремої глави загальні положення щодо проваджень за ініціативою адміністративного органу. Таким чином вирішиться питання універсального застосування положень законопроекту не лише щодо контрольно-наглядових проваджень, але й щодо інших проваджень, в яких ініціатором виступає адміністративний орган.
The essence of the administrative procedure of control (supervision) is considered. It is proposed in the normative structure of the draft law "On Administrative Procedure" to formulate and consolidate at the level of a separate chapter general provisions on proceedings initiated by the administrative body. Thus, the issue of universal application of the provisions of the draft law will be resolved not only with regard to control and supervision proceedings, but also with regard to other proceedings in which the administrative body is the initiator.
Рассмотрена сущность административной процедуры контроля (надзора). Предложено в нормативной конструкции законопроекта «Об административной процедуре» сформулировать и закрепить на уровне отдельной главы общие положения производств по инициативе административного органа. Таким образом решится вопрос универсального применения положений законопроекта не только по контрольно-надзорных производствам, но и по другим производствам, в которых инициатором выступает административный орган.
Description
Маркова, О. О. Адміністративна процедура контролю (нагляду) / Маркова О. О. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2021. – Вип. 49. – С. 64-68. - DOI: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.49.14.
Keywords
Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративна процедура, административная процедура, administrative procedure, процедура контролю (нагляду), процедура контроля (надзора), control procedure, контрольно-наглядові провадження, контрольно-надзорные производства, control and supervision proceedings, законодавство, законодательство, legislation
Citation