Зарубіжний досвід організації взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування в контексті децентралізації державної влади : наук.-метод. рек.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2015. – 44 с.

Анотація

Науково-методичні рекомендації досліджують досвід США, Великобританії, Франції, Польщі та Чеської Республіки у сфері взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування, а також перспективи та шляхи його застосування в Україні.
Scientific recommendations deal with the US, UK, French, Polish and Czech experience in the sphere of cooperation between police and municipal bodies together with the perspectives and ways of its implementation in Ukraine.
Научно-методические рекомендации исследуют опыт США, Великобритании, Франции, Польши и Чешской Республики в сфере взаимодействия полиции с органами местного самоуправления, а также перспективы и пути его применения в Украине.

Опис

Зарубіжний досвід організації взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування в контексті децентралізації державної влади : наук.-метод. рек. / К. Л. Бугайчук, В. А. Гузь, І. О. Святокум, В. В. Чумак ; Харк. нац. ун-т. внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2015. – 44 с.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, науково-методичні рекомендації, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, поліція, органи місцевого самоврядування, муніципальна поліція, зарубіжний досвід, взаємодія, США, Великобританія, Франція, Польща, Чеська Республіка, полиция, органы местного самоуправления, муниципальная полиция, зарубежный опыт, foreign experience, взаимодействие, Великобритания, Франция, Польша, Чешская Республика, USA, France, Poland, United Kingdom, police, municipal bodies, municipal police, cooperation, Czech Republic, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания

Бібліографічний опис