Поняття «конкубінат»: проблемні питання, підстави виникнення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 3(35). - С. 221-224

Анотація

Досліджено питання про поняття та підстави виникнення конкубінату. Наведено позитивні й негативні правові наслідки співжиття.
Problem on notion and grounds of origin of concubinage is researched. Positive and negative law consequences of concubinage are specified.
Исследован вопрос о понятии и основаниях возникновения конкубината. Приведены позитивные и негативные правовые последствия сожития.

Опис

Кириченко, Т. С. Поняття «конкубінат»: проблемні питання, підстави виникнення / Т. С. Кириченко // Право і безпека. - 2010. - № 3(35). - С. 221-224.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Сімейне право. Family law. Семейное право, конкубінат, конкубинат, concubinage, співжиття, сожительство, поняття, понятие, concept, фактичні шлюбні відносини, фактические брачные отношения

Бібліографічний опис