Особливості інтелектуальної сфери керівників органів внутрішніх справ

Abstract
Висвітлено сучасні підходи до психодіагностики емоційного інтелекту особистості; представлено результати авторського дослідження його рівня і структури в керівників органів внутрішніх справ.
Main approaches to psychological diagnostic of human emotional intelligence are reviewed and the results of author’s investigation of level and stucture of police managers’ emotional intelligence are described.
Освещены основные подходы к психодиагностике эмоционального интеллекта личности; представлены результаты авторского исследования его уровня и структуры у руководителей органов внутренних дел.
Description
Барко, В. І. Особливості інтелектуальної сфери керівників органів внутрішніх справ / В. І. Барко, П. В. Макаренко // Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 292-298.
Keywords
Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, психодіагностика, психодиагностика, psychological diagnostic, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, емоційний інтелект, эмоциональный интеллект, emotional intelligence, керівники органів внутрішніх справ, руководители органов внутренних дел, heads of internal affairs agencies
Citation