Кіберзлочинність як головна загроза сучасності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 58-60

Анотація

Розкрито проблему поширення кіберзлочинності у сучасному суспільстві. Наведено способи запобігання шахрайствам, що відбуваються в мережі Інтернет.
The problem of the spread of cybercrime in modern society is revealed. Ways to prevent fraud occurring on the Internet are given.
Раскрыта проблема распространения киберпреступности в современном обществе. Приведены способы предотвращения мошенничества, которое происходит в сети Интернет.

Опис

Ключові слова

кіберзлочинність, Інтернет, Україна, новітні інформаційні технології, шахрайство, cybercrime, Ukraine, шахрайства в мережі Інтернет, fraud on the Internet, киберпреступность, Украина, мошенничества в сети Интернет

Бібліографічний опис

Лучик, В. Є. Кіберзлочинність як головна загроза сучасності / Лучик Василь Єфремович // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 58-60.