Правові аспекти визначення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 лип. 2023 р.). – Одеса : Юридика, 2023. – С. 93-97

Анотація

Розкрито правові аспекти визначення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні.
The legal aspects of determining the status of internally displaced persons in Ukraine are revealed.
Раскрыты правовые аспекты определения статуса внутренне перемещенных лиц в Украине.

Опис

Ключові слова

Україна, внутрішньо переміщені особи, ВПО, правовий статус, Ukraine, internally displaced persons, legal status, внутренне перемещенные лица, Украина, правовой статус

Бібліографічний опис

Колодій, Д. В. Правові аспекти визначення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні / Колодій Д. В. // Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 лип. 2023 р.) / МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Юридика, 2023. – С. 93-97.