Деякі питання криміналістичного вивчення потерпілої в методиці розслідування насильницьких злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 52 - 55

Анотація

Дослідження проблеми криміналістичного вивчення особи потерпілої, одержання й накопичення відомостей про факти, що характеризують особу потерпілої. На думку автора, основними напрямками вивчення особи жертв, потерпілих від зґвалтувань, повинні бути: біографічні дані; відомості про спосіб життя потерпілої та її поведінку до злочину; характеристика її інтелектуальних та моральних якостей; відомості щодо її фізичного та психологічного стану в докримінальній, кримінальній та післякримінальній ситуаціях; інші дані, які мають значення для розслідування. Исследование проблемы криминалистического изучения личности потерпевшего, получения и накопления сведений о фактах, характеризующих личность потерпевшей. По мнению автора, основными направлениями изучения личности жертв, пострадавших от изнасилований, должны быть: биографические данные; сведения об образе жизни потерпевшей и ее поведение к преступлению; характеристика интеллектуальных и нравственных качеств; сведения о ее физического и психологического состояния в доуголовной, уголовной и послеуголовной ситуациях; другие данные, имеющие значение для расследования. Investigation of the problem of forensic examination of the victim, obtaining and accumulation of information about the facts that characterize the victim. According to the author, the main areas of study of the victims of rape victims should be: biographical data; information about the victim's lifestyle and her behavior before the crime; characteristics of its intellectual and moral qualities; information on her physical and psychological condition in pre-criminal, criminal and post-criminal situations; other data relevant to the investigation.

Опис

Матюшкова, Т. П. Деякі питання криміналістичного вивчення потерпілої в методиці розслідування насильницьких злочинів / Т. П. Матюшкова // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 52 - 55

Ключові слова

насильницькі злочини стосовно жінок, насильственные преступления в отношении женщин, злочинність, преступность, потерпіла особа, розслідування окремих видів злочинів, расследования отдельных видов преступлений, потерпевшая

Бібліографічний опис