Психологічний аналіз проблем запобігання та психокорекції делінквентної поведінки неповнолітніх

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 329-334

Анотація

Розглянуто питання запобігання та психологічної корекції правопорушень серед неповнолітніх. Проаналізовано різні наукові підходи до вирішення цієї проблеми та психологічні механізми, що лежать в основі делінквентної поведінки підлітків.
The article deals with the questions of prevention and psychological correction of the delinquent behavior of teenagers. It is analyses the different scientific approaches for decision of this problem and psychological mechanisms that are the basis of deviant behavior of teenagers.
Рассмотрены вопросы предотвращения и психологической коррекции правонарушений среди несовершеннолетних. Проанализированы разные научные подходы к решению этой проблемы и психологические механизмы, лежащие в основе делинквентного поведения подростков.

Опис

Ключові слова

підлітки, teenagers, подростки, делінквентна поведінка, delinquent behavior, делинквентное поведение, запобігання правопорушень, crime prevention, предотвращение правонарушений, психологічна корекція, psychological correction, психологическая коррекция

Бібліографічний опис

Балабанова, Л. М. Психологічний аналіз проблем запобігання та психокорекції делінквентної поведінки неповнолітніх / Л. М. Балабанова // Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 329-334.