Загальна характеристика гарантій законності контрольно-наглядової діяльності міліції громадської безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 36-43.

Анотація

Розкрито загальну характеристику гарантій законності контрольно-наглядової діяльності міліції громадської безпеки. Раскрыто общую характеристику гарантий законности контрольно-надзорной деятельности милиции общественной безопасности. The general characteristic of guarantees of legality of control and supervisory activity of public safety police is revealed.

Опис

Басова, Ю. Ю. Загальна характеристика гарантій законності контрольно-наглядової діяльності міліції громадської безпеки / Ю. Ю. Басова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 36-43.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, гарантії законності, гарантии законности, міліція громадської безпеки, милиция общественной безопасности, правопорядок, контрольно-наглядова діяльність, контрольно-надзорная деятельность, гарантії підконтрольних суб’єктів, гарантии подконтрольных субъектов

Бібліографічний опис