Закордонний досвід протидії незаконному використанню інсайдерської інформації : наук. звіт

Abstract
Наводяться результати наукового дослідження зарубіжного досвіду протидії незаконному використанню інсайдерської інформації. Даються рекомендації використання саме європейського законодавства як орієнтира для української правової системи в цьому питанні.
Deliverables of a scientific research of foreign experience in the counteraction of illegal use of insider information are described. Recommendations, associated with the use of the European legislation as a reference for Ukrainian legal system in this regard, are given.
Приводятся результаты научного исследования зарубежного опыта противодействия незаконному использованию инсайдерской информации. Даются рекомендации использования именно европейского законодательства как ориентира для украинской правовой системы в этом вопросе.
Description
Закордонний досвід протидії незаконному використанню інсайдерської інформації: Науковий звіт / І. О. Святокум, кер. теми О. І. Безпалова; Міністерство внутрішніх справ України; Харківський національний університет внутрішніх справ; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності. - Харків, 2013. - 21 с.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, науковий звіт, научный отчет, insider information, инсайдерская информация, інсайдерська інформація, незаконне використання інсайдерської інформації, незаконное использование инсайдерской информации, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience
Citation