Криміналістичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 21-25

Анотація

Розглянуті основні задачі інформаційних підрозділів органів внутрішніх справ. Це є нагромадження, збереження, пошук і видача інформації.Зазначено, що оснащення персональними комп'ютерами й іншою інформаційною технікою відкриває широкі перспективи одержання різноманітної інформації у всіх службах і на всіх ієрархічних рівнях системи МВС. Рассмотрены основные задачи информационных подразделений органов внутренних дел . Это накопление, хранение, поиск и выдача информации. Отмечено , что оснащение персональными компьютерами и другой информационной техникой открывает широкие перспективы получения разнообразной информации во всех службах и на всех иерархических уровнях системы МВД. The main tasks of the information units of the internal affairs bodies are considered. This is the accumulation, storage, retrieval and delivery of information. It is noted that equipping with personal computers and other information technology opens up broad prospects for obtaining diverse information in all services and at all hierarchical levels of the Ministry of Internal Affairs system.

Опис

Чернець, М. Г. Криміналістичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ / М. Г. Чернець // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 21-25

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інформаційне забезпечення, информационное обеспечение, information support, збереження інформації, сохранение информации, saving information, пошук інформації, поиск информации, search for information, видача інформації, выдача информации, information output, одержання різноманітної інформації, получения разнообразной информации, receiving various information, створення територіальних систем, создание территориальных систем, creation of territorial systems

Бібліографічний опис