Досвід США щодо здійснення нагляду (контролю) за якістю надання освітніх послуг закладами вищої

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9 черв. 2023 р.). - Харків: НДІ ППСН, 2023. - С. 22-24

Анотація

Стверджено, що контроль за якістю вищої освіти в США - це складна система, яка включає в себе ряд організацій, які використовують різні форми та методи здійснення контрольно-наглядової діяльності. Можна досить високо оцінити ефективність нагляду (контролю) за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти, яскравим підтвердженням чого є високий рівень професійності правоохоронців, зокрема поліцейських США.
It has been argued that quality control of higher education in the USA is a complex system that includes a number of organizations that use various forms and methods of monitoring activities. The effectiveness of supervision (control) over the quality of the provision of educational services by institutions of higher education can be assessed quite highly, which is clearly confirmed by the high level of professionalism of law enforcement officers, in particular, US police officers.
Утверждено, что контроль за качеством высшего образования в США – это сложная система, включающая в себя ряд организаций, использующих различные формы и методы осуществления контрольно-надзорной деятельности. Можно достаточно высоко оценить эффективность надзора (контроля) за качеством предоставления образовательных услуг высшим образованием, ярким подтверждением чего является высокий уровень профессиональности правоохранителей, в частности полицейских США.

Опис

Ключові слова

зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, США, USA, контроль, control, контрольно-наглядова діяльність, control and supervision activity, контрольно-надзорная деятельность, якість вищої освіти, quality of higher education, качество высшего образования

Бібліографічний опис

Яценко, Ф. П. Досвід США щодо здійснення нагляду (контролю) за якістю надання освітніх послуг закладами вищої / Федір Петрович Яценко // Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9 черв. 2023 р.) / Наук.-дослід. ін-т публ. політики і соц. наук. - Харків: НДІ ППСН, 2023. - С. 22-24.
Яценко, Ф. П. (2023). Досвід США щодо здійснення нагляду (контролю) за якістю надання освітніх послуг закладами вищої . Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників VII Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 09 черв. 2023 р.), 22-24. вилучено із https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20230609/article/view/yatsenko.