Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування як суб`єкти протидії злочинності в регіоні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право.ua. - 2015. - № 2. - С. 17-22

Анотація

У статті розглядається поняття регіону, аналізуються функції місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування як суб`єктів протидії злочинності в регіоні.
The article deals with the concept of the region, analyzes the functions of local state administrations and local self-government bodies as subjects of crime counteraction in the region.
В статье рассматривается понятие региона, анализируются функции местных государственных администраций и органов местного самоуправления как субъектов противодействия преступности в регионе.

Опис

Веприцький, Р. С. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування як суб`єкти протидії злочинності в регіоні / Веприцький Роман Сергійович // Право.ua. - 2015. - № 2. - С. 17-22.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, органи місцевого самоврядування, органы местного самоуправления, municipal bodies, місцеві державні адміністрації, local state administrations, местные государственные администрации, протидія злочинності, противодействие преступности, combating crime, регіони, regions, регионы

Бібліографічний опис