Формування гендерної рівності в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Гендерна політика в умовах воєнного стану: правовий вимір : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 5 черв. 2023 р.). – Одеса : Юридика, 2023. – С. 211-215

Анотація

Розкрито особливості формування гендерної рівності в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання.
The peculiarities of the formation of gender equality in institutions of higher education with specific conditions of study are disclosed.
Раскрыты особенности формирования гендерного равенства в учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения.

Опис

Ключові слова

Україна, ґендер, заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання, заведения высшего образования со специфическими условиями обучения, higher education institution with specific conditions of learning, Украина, Ukraine, gender, гендер

Бібліографічний опис

Шатрава С. Формування гендерної рівності в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання / Шатрава С., Зінченко Д. // Гендерна політика в умовах воєнного стану: правовий вимір : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 5 черв. 2023 р.) / Урядов. уповноважена з питань ґендер. політики, Наук.-дослід. ін-т публ. права. – Одеса : Юридика, 2023. – С. 211-215.