Загальний метод протидії корупції в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Форум права. – 2010. – № 2. – С. 343–346
Abstract
На основі аналізу теорії адміністративного права та антикорупційного законодавства розкрито основний метод адміністративного права у сфері протидії корупції (боротьби із корупцією), зміст якого полягає в тому, що спеціально уповноваженого суб’єкт у сфері протидії корупції наділений владною компетенцією, а суб’єкт відповідальності за корупційні діяння зобов’язаний виконувати його законні вимоги.
On the basis of the analysis of administrative law theory and anti-corruption legislation primary series of administrative law in combating corruption (against corruption), whose content is specifically authorized in the subject area of combating corruption is vested with authoritative competence and subject responsibility for corruption must fulfill its legal requirements.
На основе анализа теории административного права и антикоррупционного законодательства раскрыто основной метод административного права в сфере противодействия коррупции (борьбы с коррупцией), смысл которой заключается в том, что специально уполномоченного субъект в сфере противодействия коррупции наделен властной компетенцией, а субъект ответственности за коррупционные деяния обязан выполнять его законные требования.
Description
Онищук , О. О. Загальний метод протидії корупції в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Онищук // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 343–346 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10oookvu.pdf.
Онищук О. О. "Загальний метод протидії корупції в Україні." Форум права 2 (2010): 343-346.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, коррупция, corruption, протидія корупції, противодействие коррупции, combating corruption
Citation