Професіоналізм як ключова характеристика фахівців льотного складу державної авіації України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

https://doi.org/10.32782/EP.2023.3.30

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Європейські перспективи. - 2023. - № 3. - С. 217-221

Анотація

Розкрито особливості та специфіку вимог до професійної підготовки фахівців льотного складу державної авіації. Здійснено розмежування поняття кваліфікація та професіоналізм фахівців льотного складу державної авіації. Запропоновано авторське визначення поняття професіоналізм фахівців льотного складу державної авіації, а також виокремлено його ключові особливості.
The peculiarities and specifics of the requirements for the professional training of flight crew specialists of the state aviation are disclosed. The concept of qualification and professionalism of flight crew specialists of the state aviation has been delineated. The author's definition of the concept of professionalism of flight crew specialists of the state aviation is proposed, as well as its key features are highlighted.
Раскрыты особенности и специфику требований к профессиональной подготовке специалистов летного состава государственной авиации. Осуществлено разграничение понятия квалификация и профессионализм специалистов лётного состава государственной авиации. Предложено авторское определение понятия профессионализм специалистов летного состава государственной авиации, а также выделены его ключевые особенности.

Опис

Ключові слова

службово-трудова діяльність, official labor activity, служебно-трудовая деятельность, кваліфікація, qualification, квалификация, професіоналізм, professionalism, профессионализм, фахівці льотного складу, специалисты летного состава, flight crew specialists, державна авіація, state aviation, государственная авиация

Бібліографічний опис

Невядовський, В. О. Професіоналізм як ключова характеристика фахівців льотного складу державної авіації України / Невядовський Владислав Олегович, Подорожній Євген Юрійович // Європейські перспективи. - 2023. - № 3. - С. 217-221. - DOI: https://doi.org/10.32782/EP.2023.3.30