Функції органів внутрішніх справ України як суб’єкта забезпечення правопорядку в регіоні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2014. - № 11, т. 1. - С. 108-111

Анотація

У статті досліджено етимологію поняття «функція». Проаналізовано бачення сутності вказаного терміну деякими науковцями. Надано авторське визначення поняттю «функції органів внутрішніх справ України як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні». Акцентовано увагу на відсутності законодавчого закріплення поняття «функції органів внутрішніх справ». Визначено коло основних функцій органів внутрішніх справ України як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні.
This article explores the etymology of the concept of “function”. Analyzed vision essence this period a number of researchers. Courtesy of the author’s definition of “function of Internal Affairs of Ukraine as subjects of law and order in the region”. Attention is focused on the lack of legislative consolidation of “functions of the Interior”. The circle of the main functions of Internal Affairs of Ukraine as subjects of law and order in the region.
В статье исследована этимология понятия «функция». Проанализировано видение сущности указанного термина некоторыми учеными. Предоставлено авторское определение понятия «функции органов внутренних дел Украины как субъектов обеспечения правопорядка в регионе». Акцентировано внимание на отсутствии законодательного закрепления понятия «функции органов внутренних дел». Определен круг основных функций органов внутренних дел Украины как субъектов обеспечения правопорядка в регионе.

Опис

Ключові слова

функція, function, функция, органи внутрішніх справ України, Internal Affairs of Ukraine, органы внутренних дел Украины, функції органів внутрішніх справ, functions of internal affairs bodies, функции органов внутренних дел, забезпечення правопорядку, ensuring law and order, обеспечение правопорядка

Бібліографічний опис

Прокопенко, О. Ю. Функції органів внутрішніх справ України як суб’єкта забезпечення правопорядку в регіоні / Прокопенко О. Ю. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2014. - № 11, т. 1. - С. 108-111.