Методика розслідування створення та поширення контенту з вмістом дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій : науково-методичні рекомендації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків [: ХНУВС], 2022. – 69 с.

Анотація

Надано методичні рекомендації для практичних підрозділів Національної поліції України щодо методики розслідування створення та поширення контенту з вмістом дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій.
Methodological recommendations were provided for practical units of the National Police of Ukraine regarding the methods of investigating the creation and distribution of content containing child pornography using information and telecommunication systems or technologies.
Даны методические рекомендации для практических подразделений Национальной полиции Украины по методике расследования создания и распространения контента с содержанием детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий.

Опис

Ключові слова

Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна, методичні рекомендації, Національна поліція України, дитяча порнографія, розслідування злочинів, створення та поширення контенту з вмістом дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій, методика розслідування, Ukraine, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, расследование преступлений, crime investigation, child pornography, детская порнография

Бібліографічний опис

Методика розслідування створення та поширення контенту з вмістом дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій: наук.-метод. рек. [для практ. підрозд. Нац. поліції України / розроб: Книженко С. О., Салманов О. В., Манжай О. В., Кікінчук В. В., Романюк В. В.]. – Харків [: ХНУВС], 2022. – 69 с.