Класифікація кримінальної відповідальності за порушення земельного законодавства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одесса, 27 листоп. 2020 р.). – Одесса: ОДУВС, 2020. – С. 80-82
Abstract
Запропоновано класифікацію кримінальної відповідальності за порушення земельного законодавства, що дасть змогу ширше зрозуміти об’єкт кримінально-правової охорони та усвідомити юридичний обов’язок особи відповідати за свою суспільно негативну поведінку і взяти на себе негативні правові наслідки через застосування заходів кримінального примусу.
The classification of criminal liability for violation of land legislation is offered.
Предложена классификация уголовной ответственности за нарушение земельного законодательства, что позволит шире понять объект уголовно-правовой охраны и осознать юридическую обязанность лица отвечать за свою общественно негативное поведение и взять на себя негативные правовые последствия из-за применения мер уголовного принуждения.
Description
Скриннік, В. О. Класифікація кримінальної відповідальності за порушення земельного законодавства / Скриннік В. О., Шуміло О. М. // Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одесса, 27 листоп. 2020 р.) / МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одесса: ОДУВС, 2020. – С. 80-82.
Keywords
Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальна відповідальність, класифікація, порушення земельного законодавства, земельне законодавство, уголовная ответственность, классификация, нарушение земельного законодательства, земельное законодательство, criminal liability, classification, violation of land legislation, land legislation
Citation