Публікація:
Судова медицина та психіатрія : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Харків, 2019. – 184 с.
Харківський національний університет внутрішніх справ

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

Навчальний посібник підготовлений на основі навчальної програми «Судова медицина та психіатрія», затвердженої для Харківського національного університету внутрішніх справ. Викладені основні теоретичні положення судової медицини та судової психіатрії, а також практичні рекомендації з використання спеціальних медичних і психіатричних знань під час досудового розслідування розраховані на підготовку фахівців для підрозділів Національної поліції України. Призначений для курсантів, студентів, слухачів і викладачів закладів вищої освіти системи МВС України, а також практичних працівників органів кримінальної юстиції.
The basic theoretical provisions of forensic medicine and forensic psychiatry, as well as practical recommendations for the use of specialized medical and psychiatric knowledge in the pre-trial investigation are designed to train specialists for the units of the National Police of Ukraine.
Изложены основные теоретические положения судебной медицины и судебной психиатрии, а также практические рекомендации по использованию специальных медицинских и психиатрических знаний во время досудебного расследования. Учебное пособие рассчитано на подготовку специалистов для подразделений Национальной полиции Украины.

Опис

Судова медицина та психіатрія : навч. посіб. / Кікінчук В. В., Лозова С. М., Гусєва В. О. та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 184 с. – ISBN 978-966-610-240-2.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, судова медицина, судово-медична експертиза, судова травматологія, ушкодження, смерть, трупні явища, огляд трупа, об’єкти біологічного походження, речові докази, судова психіатрія, осудність, психічні розлади, судебная медицина, судебно-медицинская экспертиза, судебная травматология, повреждения, трупные явления, осмотр трупа, объекты биологического происхождения, вещественные доказательства, судебная психиатрия, вменяемость, психические расстройства, forensic medicine, forensic and medical examination, forensic traumatology, death, biological objects, evidence, forensic psychiatry

Бібліографічний опис

Судова медицина та психіатрія : навч. посіб. / Кікінчук В. В., Лозова С. М., Гусєва В. О. та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019