Стратегії поліцейського реагування на прояви ксенофобії: міжнародний досвід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 82-91

Анотація

Проаналізовано досвід правоохоронних систем світу з протидії проявам ксенофобії, досліджено найкращі приклади заходів поліцейського реагування на «злочини ненависті», окреслено проблемні питання правоохоронної діяльності у цій сфері. Відзначено, що подібні стратегії можуть ефективно використовуватись і в Україні.
The world law enforcement agencies’ experience of counteraction to xenophobia manifestations is analysed, the best examples of events of police reaction to «Hate Crime» are investigational, the problem questions of law enforcement activity in this sphere are outlined. It is noted that similar strategies can also be effectively used in Ukraine.
Проанализирован опыт правоохранительных систем мира в противодействии проявлениям ксенофобии, исследованы наилучшие примеры мер полицейского реагирования на «преступления ненависти», очерчены проблемные вопросы правоохранительной деятельности в этой сфере. Отмечено, что подобные стратегии могут эффективно использоваться и в Украине.

Опис

Горбачова, О. В. Стратегії поліцейського реагування на прояви ксенофобії: міжнародний досвід / О. В. Горбачова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 82-91.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, міжнародний досвід, международный опыт, foreign experience, ксенофобія, ксенофобия, xenophobia, злочини ненависті, преступления ненависти, hate crimes, протидія, противодействие, counteraction

Бібліографічний опис