Дослідження необхідності розрізнення курсантів МВС за курсами навчання за допомогою нарукавних знаків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 302-306

Анотація

Розглянуто питання щодо розрізнення курсантів ХНУВС за курсами навчання за допомогою відповідних нашивок. Проведені дослідження з актуальності та необхідності практичного використання нашивок за курсами навчання на форменому одязі. Рассмотрен вопрос, относительно различения курсантов ХНУВД по курсам обучения с помощью соответствующих нашивок. Проведены исследования актуальности и необходимости практического использования нашивок по курсам обучения на форменной одежде. The problem concerning distinctions of cadets of KhNUIA between study courses taking into consideration appropriate stripes is researched. Urgency and necessity of study courses stripes practical wearing on the uniform are researched.

Опис

Гаркавцев, Є. І. Дослідження необхідності розрізнення курсантів МВС за курсами навчання за допомогою нарукавних знаків / Є. І. Гаркавцев // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 302-306

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, курсанти, курсанты, нашивки, використання нашивок, использование нашивок, відмітні знаки, отличительные знаки, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины

Бібліографічний опис