Роль сучасних інформаційних технологій та цифрової безпеки у забезпеченні стабільності та процвітання суспільства та держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Дніпро, 3 трав. 2023 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 248-249

Анотація

Зазначено, що завдяки сучасним інформаційним технологіям та цифровізації, суспільство та держава мають можливість досягнути нових рівнів розвитку та процвітання. Проте, разом з розвитком цифрових технологій зростає і загроза кіберзлочинності. Наголошено на необхідності зробити акцент на забезпеченні цифрової безпеки та розробці ефективних стратегій захисту.
It is noted that thanks to modern information technologies and digitalization, society and the state have the opportunity to reach new levels of development and prosperity. However, along with the development of digital technologies, the threat of cybercrime is also increasing. The need to focus on ensuring digital security and developing effective protection strategies was emphasized.
Подчеркнуто, что благодаря современным информационным технологиям и цифровизации общество и государство имеют возможность достичь новых уровней развития и процветания. Однако вместе с развитием цифровых технологий растет и угроза киберпреступности. Отмечена необходимость сделать акцент на обеспечении цифровой безопасности и разработке эффективных стратегий защиты.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, information technology, информационные технологии, цифрова безпека, digital security, цифровая безопасность, кіберзлочинність, cybercrime, киберпреступность

Бібліографічний опис

Нестеров, Д. С. Роль сучасних інформаційних технологій та цифрової безпеки у забезпеченні стабільності та процвітання суспільства та держави / Нестеров Дмитро Сергійович // Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Дніпро, 3 трав. 2023 р.) / МВС України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 248-249.