Фіксування судового процесу технічними засобами: місце та особливості застосування в адміністративному судочинстві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 68. – С. 471-478

Анотація

У статті автор визначає місце повного фіксування судового процесу технічними засобами та використання технічних засобів особами, присутніми у залі судового засідання, серед категоріального апарату адміністративного судочинства. Окрему увагу приділено встановленню особливостей реалізації нормативно-правових положень, що регламентують фіксування судового процесу технічними засобами.
The author defines the place of a full recording the judicial process technologies and the present using of technology in the court room between categorical system of administrative proceedings. Special attention is given to determining the features of the implementation of legal provisions recording the judicial process technologies.
В статье автор определяет место полного фиксирования судебного процесса техническими средствами и использование технических средств лицами, присутствующими в зале судебного заседания, среди категориального аппарата административного судопроизводства. Отдельное внимание уделено определению особенностей реализации нормативно-правовых положений, которые регламентируют фиксирование судебного процесса техническими средствами.

Опис

Іванцов В. О. Фіксування судового процесу технічними засобами: місце та особливості застосування в адміністративному судочинстві України / В. О. Іванцов // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 68. – С. 471-478
Іванцов В. О. "Фіксування судового процесу технічними засобами: місце та особливості застосування в адміністративному судочинстві України." Актуальні проблеми держави і права 68 (2012): 471-478.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, фіксування судового процесу, технічні засоби, адміністративне судочинство, принцип гласності, recording the judicial process, technologies, administrative proceedings, principle of publicity, фиксирование судебного процесса, технические средства, административное судопроизводство, принцип гласности

Бібліографічний опис