Особливості оренди майна у фізичної особи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процессу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці від дня народження Олександра Анатолійовича Пушкіна (м. Харків, 20 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 136-139

Анотація

В статті розглянуто особливості оренди майна у фізичної особи. В статье рассмотрены особенности аренды имущества у физлица. The article considers the peculiarities of renting property from an individual.

Опис

Вакулович Е. В. Особливості оренди майна у фізичної особи / Е. В. Вакулович // Проблеми цивільного права та процессу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці від дня народження Олександра Анатолійовича Пушкіна (м. Харків, 20 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України», Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 136-139.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, фізичні особи, оренда майна, договір найму, договір оренди, физические лица, аренда имущества, договор найма, договор аренды, individuals, property rental, lease agreement, lease contract

Бібліографічний опис