Administative procedure axiology

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 1 (Vol. 2). – P. 70-75

Анотація

У статті автор дослідив аксіологію адміністративної процедури для українського суспільства та держави крізь призму цінностей: адміністративно-правових, політичних, соціальних та економічних. Україна, проголосивши себе демократичною, соціальною і правовою державою, взяла на себе зобов’язання створити для суспільства легітимний механізм реалізації громадянами своїх прав та інтересів у взаєминах із державою через адміністративну процедуру.
In the article, the author examined the axiology of the administrative procedure for Ukrainian society and state through the prism of values: administrative, legal, political, social and economic. Ukraine declared itself a democratic, social and legal state committed to creating a legitimate mechanism for the society to realize its rights and interests in relations with the state through an administrative procedure.
В статье автор исследовал аксиологию административной процедуры для украинского общества и государства сквозь призму ценностей: административно-правовых, политических, социальных и экономических. Украина, провозгласив себя демократическим, социальным и правовым государством, взяла на себя обязательство создать для общества легитимный механизм реализации гражданами своих прав и интересов в отношениях с государством через административную процедуру.

Опис

Markova, O. Administative procedure axiology / Olena Markova // Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 1 (Vol. 2). – P. 70-75.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, publikatsii u zarubizhnomu vydanni, administative procedure, адміністративна процедура, административная процедура, axiology, аксіологія, аксиология

Бібліографічний опис