Особливості тактики допиту неповнолітніх у надзвичайно-вразливому стані

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми забезпечення прав і свобод людини : зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 13 груд. 2019 р.) / уклад. Л. М. Джурак; Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С. 192-194

Анотація

У тезах доповіді визначені неповнолітні особи, надзвичайно-вразливий стан яких обумовлює особливості тактики їх допиту. Розкрито особливості тактики допиту неповнолітніх у надзвичайно-вразливому стані за методикою «Зелена кімната».
The types of minors, extremely vulnerable state of which determines the peculiarities of their interview, are indicated in the abstract. Tactical peculiarities of interviewing of an extra-vulnerable minor by the Green Room's technique have been described.
В тезисах доклада определены несовершеннолетние лица, чрезвычайно-уязвимое состояние которых обусловливает особенности тактики их допроса. Раскрыты особенности тактики допроса несовершеннолетних в чрезвычайно-уязвимом состоянии по методике «Зеленая комната».

Опис

Матюшкова, Т. П. Особливості тактики допиту неповнолітніх у надзвичайно-вразливому стані [Електронний ресурс] / Т. П. Матюшкова // Проблеми забезпечення прав і свобод людини : зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 13 груд. 2019 р.) / уклад. Л. М. Джурак; Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С. 192-194. . – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назв. з етикетки диска.

Ключові слова

тактика допиту, особливості тактики допиту, неповнолітні у надзвичайно-вразливому стані, неповнолітні, методика «Зелена кімната», minors, Green Room's technique, minors in extremely vulnerable state, tactical peculiarities of interviewing, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, несовершеннолетние, "зелена кімната", тактика допроса

Бібліографічний опис