Злочинна економіка: витоки і шляхи подолання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасні проблеми фінансового моніторингу : V Всеукр. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів (м. Харків, 8-9 груд. 2016 р.). – Харків: ХНЕУ імені С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2016. – С. 16-19
Abstract
Визначено, що економічна злочинність – це дуже складне і загрозливе для економічної безпеки держави явище. Наголошено, що тільки системний підхід у застосуванні економічних , організаційних та правових заходів у змозі ефективно сприяти суттєвому зниженню економічної злочинності та зміцненню економічної безпеки України.
It was determined that economic crime is a very complex and threatening phenomenon for the economic security of the state. It was emphasized that only a systematic approach in the application of economic, organizational and legal measures can effectively contribute to a significant reduction of economic crime and strengthening of economic security of Ukraine.
Определено, что экономическая преступность – очень сложное и угрожающее для экономической безопасности государства явление. Отмечено, что только системный подход в применении экономических, организационных и правовых мер способен эффективно способствовать существенному снижению экономической преступности и укреплению экономической безопасности Украины.
Description
Ковальов, Є. В. Злочинна економіка: витоки і шляхи подолання / Ковальов Є. В. // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : V Всеукр. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів (м. Харків, 8-9 груд. 2016 р.) / МОН України, Харк. нац. економ. ун-т імені Семена Кузнеця, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Харк. нац. ун-т будівництва та архітектури, Харк. ін-т фінансів укр. держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі, Навч.-метод. відділ держфінмоніторингу України у Східному регіоні. – Харків: ХНЕУ імені С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2016. – С. 16-19.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, злочинна економіка, criminal economy, преступная экономика, тіньова економіка, shadow economy, теневая экономика, боротьба з економічною злочинністю, fight against economic crime, борьба с экономической преступностью
Citation