Процедура звільнення зі служби в органах внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 197-202

Анотація

Досліджено стадії процедури звільнення зі служби в органах внутрішніх справ, висвітлено питання забезпечення прав та свобод працівника ОВС під час звільнення.
The article analyses the stage of the procedure of dismissal from service of Internal Affairs, touched upon the rights and freedoms of affairs officer at the time of dismissal.
Исследованы стадии процедуры увольнения со службы в органах внутренних дел, затронуты вопросы обеспечения прав и свобод работника ОВД во время увольнения.

Опис

Кікінчук, В. Ю. Процедура звільнення зі служби в органах внутрішніх справ / В. Ю. Кікінчук // Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 197-202.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, звільнення зі служби, увольнение со службы, dismissal from service, стадії процедури звільнення, стадии процедуры увольнения, stage of the procedure of dismissal, забезпечення прав та свобод працівника, обеспечения прав и свобод работника

Бібліографічний опис