Професійна діяльність поліції в демократичному суспільстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 158-160.
Abstract
Розглянуто правові аспекти застосування поліцією вогнепальної та не летальної зброї в зарубіжних країнах.
The legal aspects of the use of firearms and non-lethal weapons by the police in foreign countries are considered.
Рассмотрены правовые аспекты применения полицией огнестрельного и нелетального оружия в зарубежных странах.
Description
Логачев, М. Г. Професійна діяльність поліції в демократичному суспільстві / Микола Георгійович Логачев // Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 158-160.
Keywords
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, поліція, police, полиция, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, зарубіжні країни, foreign countries, зарубежные страны, застосування вогнепальної зброї, use of firearms, применение огнестрельного оружия, застосування пневматичної зброї, use of pneumatic weapons, применение пневматического оружия, особи з психічними захворюваннями, persons with mental illnesses, лица с психическими заболеваниями
Citation