Громадський контроль як принцип діяльності поліції у демократичній державі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 210-213
Abstract
Розглянуто громадський контроль як принцип діяльності поліції у демократичній державі.
Public control as a principle of police activity in a democratic state is considered.
Рассмотрен общественный контроль как принцип деятельности полиции в демократическом государстве.
Description
Московець, В. І. Громадський контроль як принцип діяльності поліції у демократичній державі / Московець В. І. // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 210-213.
Keywords
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, громадський контроль, public control, общественный контроль, поліція, полиция, police, громадянське суспільство
Citation