Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 122-125

Анотація

Підкреслено, що завдяки інформаційним технологіям, правоохоронні органи можуть збирати, аналізувати та зберігати великі обсяги даних, чим полегшують виявлення та розслідування злочинів. Крім того, інформаційні технології допомагають покращити безпеку та захист конфіденційної інформації правоохоронних органів від кібератак та несанкціонованого доступу. Використання новітніх інформаційних технологій надає значний потенціал для підвищення ефективності, швидкості та точності роботи правоохоронних органів.
It is emphasized that thanks to information technologies, law enforcement agencies can collect, analyze and store large amounts of data, which facilitates the detection and investigation of crimes. In addition, information technology helps improve the security and protection of confidential information of law enforcement agencies against cyber attacks and unauthorized access. The use of the latest information technologies provides significant potential for increasing the efficiency, speed and accuracy of the work of law enforcement agencies.
Подчеркнуто, что благодаря информационным технологиям правоохранительные органы могут собирать, анализировать и хранить большие объемы данных, чем облегчают выявление и расследование преступлений. Кроме того, информационные технологии помогают улучшить безопасность и защиту конфиденциальной информации правоохранительных органов от кибератак и несанкционированного доступа. Использование новейших информационных технологий дает значительный потенциал для повышения эффективности, скорости и точности работы правоохранительных органов.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, information technology, информационные технологии, штучний інтелект, artificial intelligence, искусственный интеллект, правоохоронна діяльність, law enforcement activity, правоохранительная деятельность

Бібліографічний опис

Мирончук, Я. І. Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності / Мирончук Ярослав Ігорович // Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 122-125.