Місце спортивного права в системі публічного права України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 33-39

Анотація

Визначено поняття публічного та приватного права, акцентовано увагу на необхідності поділу права на публічне та приватне. У системі ж публічного права виділено спортивне право і визначено його місце в системі особливого адміністративного права України.
Definitions to the public law and private law are presented. Attention is stressed to the necessity of dividing law on public and private. Sport law is separated out within the system of public law and its place in the system of special administrative law of Ukraine is determined.
Определены понятие публичного и частного права, акцентировано внимание на необходимости деления права на публичное и частное. В системе же публичного права выделено спортивное право и определено его место в системе особенного административного права Украины.

Опис

Моргунов, О. А. Місце спортивного права в системі публічного права України / О. А. Моргунов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 33-39.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, публічне право, публичное право, public law, приватне право, частное право, private law, спортивне право, спортивное право, sports law

Бібліографічний опис