Судові установи Південно-Західного краю: особливості політики царату в XIX ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. – 2011. – № 2 (39). – С. 46-51

Анотація

Розглянуто особливості функціонування судових органів у Київській, Волинській та Подільській губерніях Російської імперії у XIX ст.
Peculiarities of court agencies’ functioning in Kyiv, Volyn and Podolsk provinces of Russian Empire in XIX century are reviewed.
Рассмотрены особенности функционирования судебных органов в Киевской, Волынской и Подольской губерниях Российской империи в XIX ст.

Опис

Бурдін, М. Ю. Судові установи Південно-Західного краю: особливості політики царату в XIX ст. / М. Ю. Бурдін // Право і безпека. – 2011. – № 2 (39). – С. 46-51.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, Російська імперія, Российская империя, Russian Empire, українські землі, украинские земли, Ukrainian lands, Київська губернія, Волинська губернія, Подільська губернія, Киевская губерния, Волынская губерния, Подольская губерния, Kyiv province, Volyn province, Podolsk province, судові установи, судебные учреждения, courts agencies

Бібліографічний опис