Дії працівників поліції під час виборчого процесу в Україні : методичні рекомендації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: ХНУВС, 2019. - 82 с.

Анотація

Дані рекомендації розроблені відповідно до рішення Науково-методичної ради ХНУВС від 26.12.2018 року № 12 з метою організаційно-правового забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції України під час виборчого процесу в Україні, в рамках реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року, схваленої розпорядженням КМУ від 15.11.2017 р. № 1023-р. В них розглядаються загальні положення виборчого процесу в Україні, окремо звернута увагу на вибори Президента України, що відбудуться у 2019 році, охарактеризовано функціональні обов’язки працівників поліції під час виборчого процесу, проаналізовано алгоритм дій працівників поліції під час виборчого процесу, здійснено аналіз адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення виборчого законодавства.
The general provisions of the electoral process in Ukraine are considered, special attention is paid to the elections of the President of Ukraine, which will take place in 2019, the functional duties of police officers during the electoral process are characterized. The algorithm of actions of police officers during the electoral process, administrative and criminal liability for violation of electoral legislation is analyzed.
Рассматриваются общие положения избирательного процесса в Украине, отдельно обращено внимание на выборах Президента Украины, которые состоятся в 2019 году, охарактеризованы функциональные обязанности сотрудников полиции во время избирательного процесса, проанализирован алгоритм действий сотрудников полиции во время избирательного процесса, осуществлен анализ административной и уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Опис

Дії працівників поліції під час виборчого процесу в Україні: метод. рек. / [авт. кол. : Бакумов О. С., Безпалова О. І., Гудзь Т.І. та ін.]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2019. - 82 с.

Ключові слова

виборче законодавство, поліція, виборчий процес, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, функціональні обов'язки, избирательный процесс, election process, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины

Бібліографічний опис