Масові протести в Білорусі 2020 р. і революційні події 2004 р. в Україні: спільне та відмінне

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 54-57
Abstract
Проведено порівняльний аналіз революційних подій в Україні в 2004 р. та масових виступів в Білорусі в 2020 р. Визначено їх схожість та відмінність
A comparative analysis of the revolutionary events in Ukraine in 2004 and mass demonstrations in Belarus in 2020 is carried out. Their similarities and differences are determined.
Проведен сравнительный анализ революционных событий в Украине в 2004 г. и массовых выступлений в Беларуси в 2020 г. Определены их сходства и различия.
Description
Логвиненко, І. А. Масові протести в Білорусі 2020 р. і революційні події 2004 р. в Україні: спільне та відмінне / Ігор Альбертович Логвиненко, Євгенія Сергіївна Логвиненко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – С. 54-57.
Keywords
революційні події, масові протести, страйки, Помаранчева революція, Революція Гідності, революционные события, массовые протесты, забастовки, Революция Достоинства, Помаранчевая революция, Держава і право. State and Law. Государство и право, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, Республіка Білорусь, Республика Беларусь, Republic of Belarus, Білорусь, revolution, strikes
Citation