Молодь та наркотики – 2018 : За результатами соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харкова 1995 – 2018 років : наук. звіт

dc.contributor.advisorGladkova, Ye. O.
dc.contributor.advisorГладкова, Є. О.
dc.contributor.advisorORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738
dc.contributor.advisorResearcherID: I-7032-2016
dc.contributor.advisorШорохова, Г. М.
dc.contributor.advisorShorokhova, H. M.
dc.contributor.advisorORCID: http://orcid.org/0000-0002-3639-7025
dc.contributor.advisorResearcherID: I-7040-2016
dc.contributor.authorХНУВС
dc.contributor.authorKharkiv National University of Internal Affairs
dc.contributor.authorНауково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності
dc.contributor.authorСердюк, О. О.
dc.contributor.authorSerdiuk, O. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432
dc.contributor.authorResearcherID: I-5924-2016
dc.contributor.authorScopus Author ID: 56857350300
dc.contributor.authorБазима, Б. О.
dc.contributor.authorBazyma, B. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920
dc.date.accessioned2019-01-16T12:59:48Z
dc.date.available2019-01-16T12:59:48Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionСердюк О. О. Молодь та наркотики – 2018 : За результатами соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харкова 1995–2018 років : [наук. звіт] / Сердюк О. О., Базима Б. О. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук.-дослід. лаб. з проблем протидії злочинності. – Харків : ХНУВС, 2019. – 48 с.uk_UA
dc.description.abstractПредставлено результати моніторингу, який проводиться з 1995 року Харківським національним університетом внутрішніх справ (науково-дослідною лабораторією з проблем протидії злочинності) за підтримки Соціологічної асоціації України, Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону, Харківського університетського консорціуму, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, зокрема в рамках Регіональної програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2018–2019 роки. Проаналізовано ключові показники розповсюдження споживання алкоголю, тютюну та наркотиків у молодіжному середовищі. Науковий звіт містить емпіричні дані щодо хімічних та нехімічних форм залежності, азартних ігор, використання комп’ютера та інших технічних приладів, а також структури дозвілля молоді. Для працівників освіти, правоохоронних органів, медиків, науковців і всіх, кого цікавлять питання профілактики залежної поведінки.uk_UA
dc.description.abstractThe results of the monitoring conducted since 1995 by the Kharkiv National University of Internal Affairs (Research Laboratory of Crime Enforcement) with the support of the Sociological Association of Ukraine, the Council of Rectors of Higher Educational Institutions of the Kharkiv Region, the Kharkiv University Consortium, the Department of Science and Education of the Kharkiv Regional State Administration, within the framework of the Regional program for ensuring public security and order in the Kharkiv region for 2018-2019. The key indicators of the distribution of alcohol, tobacco and drug use in the youth environment have been analyzed. The scientific report contains empirical data on chemical and non-chemical forms of addiction, gambling, cyberaddiction, as well as youth leisure structures. For educators, law enforcement agencies, doctors, scientists and all those who are interested in the prevention of addictive behavior.en
dc.description.abstractПредставлены результаты мониторинга, который проводится с 1995 года Харьковским национальным университетом внутренних дел (научно-исследовательской лабораторией по проблемам противодействия преступности) при поддержке Социологической ассоциации Украины, Совета ректоров высших учебных заведений Харьковского региона, Харьковского университетского консорциума, Департамента науки и образования облгосадминистрации, в рамках Региональной программы обеспечения общественной безопасности и порядка в Харьковской области на 2018-2019 годы. Проанализированы ключевые показатели распространения потребления алкоголя, табака и наркотиков в молодежной среде. Научный отчет содержит эмпирические данные в отношении химических и нехимических форм зависимости, азартных игр, использования компьютера и других технических приборов, а также структуры досуга молодежи. Для работников образования, правоохранительных органов, медиков, ученых и всех, кого интересуют вопросы профилактики зависимого поведения.ru
dc.identifier.uriDOI: 10.13140/RG.2.2.23416.49926/2
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4546
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherХарків : ХНУВС, 2019. – 48 с.uk_UA
dc.subjectСоціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работаuk_UA
dc.subjectнауковий звітuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectХарківщинаuk_UA
dc.subjectсоціологічний моніторингuk_UA
dc.subjectхімічна залежністьuk_UA
dc.subjectнехімічна залежністьuk_UA
dc.subjectнаркотикиuk_UA
dc.subjectалкогольuk_UA
dc.subjectтютюнuk_UA
dc.subjectазартні ігриuk_UA
dc.subjectкіберзалежністьuk_UA
dc.subjectсоциологический мониторингuk_UA
dc.subjectхимическая зависимостьuk_UA
dc.subjectнехимическая зависимостьuk_UA
dc.subjectтабакuk_UA
dc.subjectазартные игрыuk_UA
dc.subjectкиберзависимостьuk_UA
dc.subjectsociological monitoringuk_UA
dc.subjectchemical addictionuk_UA
dc.subjectnon-chemical addictionuk_UA
dc.subjectdrugsuk_UA
dc.subjectalcoholuk_UA
dc.subjecttobaccouk_UA
dc.subjectgamblinguk_UA
dc.subjectcyber-addictionuk_UA
dc.subjectХарьковuk_UA
dc.subjectХарківuk_UA
dc.subjectKharkiv regionuk_UA
dc.subject1995–2018 рр.uk_UA
dc.subjectмолодьuk_UA
dc.subjectмолодежьuk_UA
dc.titleМолодь та наркотики – 2018 : За результатами соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харкова 1995 – 2018 років : наук. звітuk_UA
dc.title.alternativeНауковий звітuk_UA
dc.typeBookuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Molod ta narkotyky_2018_Za rezultatamy sotsiolohichnoho monitorynhu_Naukovyi zvit_2019.pdf
Розмір:
1.06 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Naukovyi zvit
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: