Загальні психологічні особливості проведення допиту дитини

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми досудового розслідування та судового розгляду злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, шляхи їх вирішення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 черв. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 198-201
Abstract
Розглянуто психологічну складову проведення допиту (опитування) дитини.
The psychological component of the child's interrogation (survey) is considered.
Рассмотрена психологическая составляющая допроса (опроса) ребенка.
Description
Мілорадова, Н. Е. Загальні психологічні особливості проведення допиту дитини / Мілорадова Наталя Едуардівна, Федоренко Олена Іванівна // Актуальні проблеми досудового розслідування та судового розгляду злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, шляхи їх вирішення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 черв. 2020 р.) / МВС України, Упр. моніторингу дотримання прав людини, Нац. поліція України, Нац. акад. внутр. справ, Укр.-Канад. проект підтримки суд. реформи (SJRP), Консультат. місія ЄС в Україні, Дитяч. фонд ООН (UNICEF), Нац. асоц. адвокатів України. – Київ, 2020. – С. 198-201.
Keywords
Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, допит неповнолітніх, допрос несовершеннолетних, interrogation of minors, допит (опитування) дитини, допрос (опрос) ребенка, nterrogation (survey) of the child, психологічні особливості, психологические особенности, psychological features, дитина, ребенок, child
Citation