Про особливості підготовки психологів для Національної поліції в закладах вищої освіти МВС України в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 55-57

Анотація

Проаналізовано та обґрунтувано актуальність діяльності та підготовки психологів для підрозділів Національної поліції України. Визначено основні напрями діяльності психологів з поліцейськими під час дії воєнного стану.
The relevance of the activity and training of psychologists for units of the National Police of Ukraine was analyzed and substantiated. The main areas of activity of psychologists with policemen during martial law are determined.
Проанализирована и обоснована актуальность деятельности и подготовки психологов для подразделений Национальной полиции Украины. Определены основные направления деятельности психологов с полицейскими во время действия военного положения.

Опис

Ключові слова

психолог, працівники поліції, заклади вищої освіти МВС, воєнний стан, psychologist, police officers, institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs, martial law, работники полиции, заведения высшего образования МВД, военное положение

Бібліографічний опис

Федоренко, О. І. Про особливості підготовки психологів для Національної поліції в закладах вищої освіти МВС України в умовах воєнного стану / Олена Іванівна Федоренко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 55-57.