До проблеми визначення поняття пенсійного забезпечення поліцейських в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 31-33

Анотація

Визначено пенсійне забезпечення поліцейських як різновид гарантії соціальної захищеності поліцейських, яке пов’язане з отриманням ними встановлених грошових виплат задля задоволення їх життєвих потреб після звільнення зі служби в органах Національної поліції, які мають місце у випадках, порядку та на умовах, передбачених законодавством. Police pensions are defined as a kind of guarantee of social security of police officers, which is associated with the receipt of cash benefits to meet their living needs after dismissal from the National Police, which take place in cases, procedures and conditions prescribed by law. Определено пенсионное обеспечение полицейских как разновидность гарантии социальной защищенности полицейских, связанное с получением ими установленных денежных выплат для удовлетворения их жизненных потребностей после увольнения со службы в органах Национальной полиции, которые имеют место в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

Опис

Бортник, С. М. До проблеми визначення поняття пенсійного забезпечення поліцейських в Україні / Сергій Миколайович Бортник // Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 31-33.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, пенсійне забезпечення, пенсионное обеспечение, pension provision, поліцейський, полицейский, policeman

Бібліографічний опис