Криміналістичні експертизи при розслідуванні незаконних заволодінь транспортних засобів, що вчиняються неповнолітніми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Global science: prospects and innovations : The 5th International scientific and practical conference (Liverpool, United Kingdom, December 28-30, 2023). - Liverpool, 2023. - P. 1029-1036

Анотація

Розглянуто питання проведення експертиз як найважливішого засобу одержання доказів у кримінальному провадженні. Визначено особливості призначення та доцільність проведення криміналістичних експертиз при розслідуванні незаконних заволодінь транспортних засобів, що вчиняються неповнолітніми таких як: трасологічні, дактилоскопічні, судово-медичні, комп’ютерно-технічні, портретні, фоноскопічні.
The issue of conducting examinations as the most important means of obtaining evidence in criminal proceedings is considered. The specifics of the purpose and expediency of conducting forensic examinations in the investigation of illegal possession of vehicles committed by minors, such as: traceological, fingerprint, forensic, computer-technical, portrait, phonoscopic.
Рассмотрены вопросы проведения экспертиз как важнейшего средства получения доказательств в уголовном производстве. Определены особенности назначения и целесообразность проведения криминалистических экспертиз при расследовании незаконных завладений транспортных средств, совершаемых несовершеннолетними, таких как: трасологические, дактилоскопические, судебно-медицинские, компьютерно-технические, портретные, фоноскопические.

Опис

Ключові слова

криміналістичні експертизи, forensic examinations, криминалистические экспертизы, кримінальне провадження, criminal proceedings, уголовное производство, розслідування злочинів, crime investigation, расследование преступлений, незаконне заволодіння транспортним засобом, illegal possession of a vehicle, незаконное завладение транспортным средством, неповнолітні, minors, несовершеннолетние

Бібліографічний опис

Соломатіна, О. С. Криміналістичні експертизи при розслідуванні незаконних заволодінь транспортних засобів, що вчиняються неповнолітніми / Соломатіна Оксана Станіславівна // Global science: prospects and innovations : The 5th International scientific and practical conference (Liverpool, United Kingdom, December 28-30, 2023). - Liverpool, 2023. - P. 1029-1036.