Теорії права власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 91-94.

Анотація

Автор статті аналізує і класифікує основні позиції вчених стосовно теорій права власності. Визначення домінуючої теорії права власності дозволяє визначити перспективи розвитку сучасного законодавства. Автор статьи анализирует и классифицирует позиции ученных относительно теорий права собственности. Определение доминирующей теории права собственности позволяет определить перспективы развития современного законодательства. The author of the article analyses and classifies the positions taught comparatively theory of ownership. The determination to dominant theory of ownership allows defining the prospect of the development of modern legislation.

Опис

Мандрика, Л. М. Теорії права власності / Л. М. Мандрика // Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 91-94.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, теорії права власності, теории права собственности, трудова теорія, трудовая теория, теологічна теорія, теологическая теория, договірна теорія, договорная теория, психологічна теорія, психологическая теория, матеріалістична теорія, материалистическая теория, соціально-аксіологічна теорія, социально-аксиологическая теория

Бібліографічний опис