Застосування юридичних фікцій у сфері спадкування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 1. - С. 27-31

Анотація

У статті досліджуються питання застосування фікцій у сфері спадкових правовідносин; теоретичні положення ілюструються прикладами фікцій, закріплених чинним законодавством.
This article examines the application of fictions in inheritance relationships. Theoretical concepts are illustrated with examples of fictions stipulated by the current legislation.
В статье исследуются вопросы применения фикций в сфере наследственных правоотношений; теоретические положения иллюстрируются примерами фикций, закрепленных действующим законодательством.

Опис

Кухарєв, О. Застосування юридичних фікцій у сфері спадкування / Олександр Кухарєв // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 1. - С. 27-31.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, спадкове право, наследственное право, наследование, спадкування, inheritance, heirs, спадкоємці, testament, лежача спадщина, фікція, презумпція, юридичні фікції, презумпция

Бібліографічний опис