Гносеологічні та правові підстави класифікації об’єктів судової експертизи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. праць. – Харків: Право, 2010. – Вип. 10. - С. 177–185
Abstract
Запропоновано класифікацію об’єктів судово-експертного дослідження, складену за декількома підставами: природою об’єктів, ступеню їх спільності, обсягу властивостей, процесуальному статусу, джерелу походження, значенню для рішення експертних завдань, роллю в процесі дослідження.
The proposed classification objects of forensic expert examination, which is composed on several grounds: the nature of objects, their degree of commonality, volume, properties, procedural status, origin, value for the solution of expert problems, role in the research process.
Предложена классификация объектов судебно-экспертного исследования, составленная по нескольким основаниям: природе объектов, степени их общности, объему свойств, процессуальному статусу, источнику происхождения, значению для решения экспертных задач, ролью в процессе исследования.
Description
Щербаковський, М. Г. Гносеологічні та правові підстави класифікації об’єктів судової експертизи / М. Г. Щербаковський // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. / ред. кол. М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Харків: Право, 2010. - Вип. 10. – С. 177–185.
Keywords
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, объекты судебной экспертизы, классификация объектов судебной экспертизы, судебная экспертиза, судова експертиза, forensic examination, objects of forensic examination, classification of objects, basis of classification, об’єкти судової експертизи, класифікація об’єктів судової експертизи
Citation