Науковий звіт за результатами соціологічного моніторингу рівня сприйняття корупції та ефективності заходів із протидії та запобігання корупційним проявам в Харківській області «Корупція у повсякденному житті харків’ян – 2017»

dc.contributor.advisorШорохова, Г. М.
dc.contributor.advisorShorokhova, H. M.
dc.contributor.advisorORCID: http://orcid.org/0000-0002-3639-7025
dc.contributor.advisorГалкіна, О. М.
dc.contributor.advisorHalkina, O. M.
dc.contributor.advisorORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463
dc.contributor.advisorГладкова, Є. О.
dc.contributor.advisorGladkova, Ye. O.
dc.contributor.advisorORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738
dc.contributor.advisorResearcherID: I-7032-2016
dc.contributor.advisorЛещенко, О. С.
dc.contributor.advisorLeschenko, O. S.
dc.contributor.advisorORCID: http://orcid.org/0000-0003-3069-7235
dc.contributor.authorХНУВС
dc.contributor.authorKharkiv National University of Internal Affairs
dc.contributor.authorНауково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності
dc.contributor.authorСердюк, О. О.
dc.contributor.authorSerdiuk, O. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432
dc.contributor.authorResearcherID: I-5924-2016
dc.contributor.authorScopus Author ID: 56857350300
dc.contributor.authorБазима, Б. О.
dc.contributor.authorBazyma, B. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920
dc.date.accessioned2017-11-29T08:58:46Z
dc.date.accessioned2018-05-10T10:31:06Z
dc.date.available2017-11-29T08:58:46Z
dc.date.available2018-05-10T10:31:06Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionНауковий звіт за результатами соціологічного моніторингу рівня сприйняття корупції та ефективності заходів із протидії та запобігання корупційним проявам в Харківській області «Корупція у повсякденному житті харків’ян – 2017» / Сердюк О.О [, Базима Б. О., Шорохова Г.М. та ін. ]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук.-дослід. лабораторія з проблем протидії злочинності. - Харків: ХНУВС, 2017. - 25 с.uk_UA.UTF8
dc.description.abstractВ науковому звіті представлені результати моніторингового дослідження «Корупція в повсякденному житті харків’ян», який щорічно проводиться соціологами Харківського національного університету внутрішніх справ з 2013 року. Аналізується динаміка корупційного досвіду, хабарів на вимогу, добровільних хабарів, використання «зв’язків» та оскарження корупції. Представлені суб’єктивні особливості сприйняття корупції харків’янами, такі як: оцінка гостроти проблеми корупції, оцінка рівня корупції та сприйняття його зміни, оцінка шкоди корупції та готовності до корупційних практик. Аналізується особиста «політика» харків’ян щодо хабарів, їх думка про значення корупції та заходи боротьби з нею.uk_UA.UTF8
dc.description.abstractThe report presents the results of the monitoring "Corruption in the everyday life of Kharkiv citizens ", which is held annually by sociologists of the Kharkiv National University of Internal Affairs since 2013. The dynamics of corruption experience, bribes on demand, voluntary bribes, use of "ties" and appeals against corruption are analyzed. The subjective features of the perception of corruption by Kharkiv citizens are presented, such as: assessment of the severity of the problem of corruption, assessment of the level of corruption and perception of its change, assessment of the damage of corruption and preparedness for corruption practices. The personal "policy" of Kharkiv citizens about bribes, their opinion about the significance of corruption and measures to combat it are analyzed.en
dc.description.abstractВ научном отчете представлены результаты мониторингового исследования «Коррупция в повседневной жизни харьковчан», который ежегодно проводится социологами Харьковского национального университета внутренних дел с 2013 года. Анализируется динамика коррупционного опыта, взяток по требованию, добровольных взяток, использование «связей» и обжалования коррупции. Представлены субъективные особенности восприятия коррупции харьковчанами, такие как: оценка остроты проблемы коррупции, оценка уровня коррупции и восприятия его изменения, оценка ущерба от коррупции и готовности к коррупционным практикам. Анализируется личная «политика» харьковчан относительно взяток, их мнение о значении коррупции и меры борьбы с ней.ru
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2537
dc.language.isootheruk_UA.UTF8
dc.publisherХарків: ХНУВС, 2017. – 25 с.uk_UA.UTF8
dc.subjectСоціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работаuk_UA.UTF8
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA.UTF8
dc.subjectнауковий звітuk_UA.UTF8
dc.subjectнаучный отчетuk_UA.UTF8
dc.subjectscientific reportuk_UA.UTF8
dc.subjectкорупціяuk_UA.UTF8
dc.subjectсприйняття корупціїuk_UA.UTF8
dc.subjectмоніторингuk_UA.UTF8
dc.subjectсоціологічний моніторингuk_UA.UTF8
dc.subjectхабарі на вимогуuk_UA.UTF8
dc.subjectдобровільні хабаріuk_UA.UTF8
dc.subjectпротидія корупціїuk_UA.UTF8
dc.subjectХарьковuk_UA.UTF8
dc.subjectХарківuk_UA.UTF8
dc.subjectKharkiv regionuk_UA.UTF8
dc.subjectкоррупцияuk_UA.UTF8
dc.subjectвосприятие коррупцииuk_UA.UTF8
dc.subjectмониторингuk_UA.UTF8
dc.subjectвзятки по требованиюuk_UA.UTF8
dc.subjectдобровольные взяткиuk_UA.UTF8
dc.subjectпротиводействие коррупцииuk_UA.UTF8
dc.subjectcorruptionuk_UA.UTF8
dc.subjectperception of corruptionuk_UA.UTF8
dc.subjectsociological monitoringuk_UA.UTF8
dc.subjectbribes on demanduk_UA.UTF8
dc.subjectvoluntary bribesuk_UA.UTF8
dc.subjectcounteraction to corruptionuk_UA.UTF8
dc.subjectанкетуванняuk_UA.UTF8
dc.subjectанкетированиеuk_UA.UTF8
dc.subjectгромадська думкаuk_UA.UTF8
dc.subjectобщественное мнениеuk_UA.UTF8
dc.subjectpublic opinionuk_UA.UTF8
dc.titleНауковий звіт за результатами соціологічного моніторингу рівня сприйняття корупції та ефективності заходів із протидії та запобігання корупційним проявам в Харківській області «Корупція у повсякденному житті харків’ян – 2017»uk_UA.UTF8
dc.title.alternativeКорупція у повсякденному житті харків’ян – 2017uk_UA.UTF8
dc.title.alternativeНауковий звітuk_UA.UTF8
dc.title.alternativeКоррупция в повседневной жизни харьковчан - 2017: Научный отчет по результатам социологического мониторинга уровня восприятия коррупции и эффективности мер по противодействию и предотвращению коррупционных проявлений в Харьковской областиuk_UA.UTF8
dc.title.alternativeCorruption in everyday life of Kharkiv citizens - 2017: Scientific report on the results of sociological monitoring of the level of perception of corruption and the effectiveness of measures to counteract and prevent corruption in Kharkiv regionuk_UA.UTF8
dc.typeOtheruk_UA.UTF8

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
naukoviy_zvit_za_rezul_tatami_sociologic.pdf
Розмір:
595.86 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Plain Text
Опис: