Науково-практичний коментар Митного кодексу України [станом на 5 квіт. 2018 р.]

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Київ : Видав. дім «Професіонал», 2018. – 688 с.

Анотація

Науково-практичний коментар Митного кодексу України подано з урахуванням останніх змін та доповнень станом на квітень 2018 року. Видання пропонується для працівників органів доходів і зборів, спеціалістів митної справи, підприємців, правників та інших осіб.
The scientific and practical commentary of the Customs Code of Ukraine is submitted taking into account the latest changes and additions as of April 2018. The publication is offered to employees of revenue and collection bodies, customs specialists, entrepreneurs, lawyers and others.
Научно-практический комментарий Таможенного кодекса Украины подано с учетом последних изменений и дополнений по состоянию на апрель 2018 года. Издание предлагается для работников органов доходов и сборов, специалистов таможенного дела, предпринимателей, юристов и других лиц.

Опис

Науково-практичний коментар Митного кодексу України: станом на 5 квіт. 2018 р. / [Безпалова, О. І. Гриценко В. Г., Джафарова О. В. та ін.], за заг. ред. Є. В. Додіна. – Київ: Видав. дім «Професіонал», 2018. – 688 с. – ISBN 978-966-370-362-6.

Ключові слова

державна митна справа, уповноважений економічний оператор, митні правила, state customs, країна походження товару, государственная таможенная дело, authorized economic operator, customs rules, country of origin of goods, уполномоченный экономический оператор, таможенные правила, страна происхождения товара, коментарі, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания

Бібліографічний опис