До проблеми існування корупційних ризиків у нормах законопроєкту про безпеку та здоров’я працівників на роботі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 31-33

Анотація

Зазначено необхідність вдосконалення норм національного законодавства у сфері охорони праці на основі європейських принципів. Розглянуто питання корупційних ризиків у нормах законопроєкту про безпеку та здоров’я працівників на роботі.
The need to improve the norms of national legislation in the field of labor protection on the basis of European principles is indicated. The issue of corruption risks in the provisions of the draft law on the safety and health of employees at work has been considered.
Указана необходимость усовершенствования норм национального законодательства в сфере охраны труда на основе европейских принципов. Рассмотрены вопросы коррупционных рисков в нормах законопроекта о безопасности и здоровье работников на работе.

Опис

Бортник, С. М. До проблеми існування корупційних ризиків у нормах законопроєкту про безпеку та здоров’я працівників на роботі / Сергій Миколайович Бортник // Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 31-33.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Кримінологія. Criminology. Криминология, Україна. Ukraine. Украина, корупція, corruption, коррупция, протидія корупції, counteraction to corruption, противодействие коррупции, корупційні ризики, corruption risks, коррупционные риски, охорона праці, labor protection, охрана труда, безпека та здоров’я працівників на роботі, законодавство, legislation, законодательство

Бібліографічний опис